O PSČ

Jak správně používat PSČ v adrese

Poštovní směrovací číslo uvádíme zpravidla na začátek posledního řádku adresy. Je to kvůli automatizovaným třídícím zařízením, které pomocí čteček hledají PSČ právě na této pozici. Za poštovní směrovací číslo uvádíme název obce, akceptuje se i uvedení názvu obce spolu s částí obce. Adresa by tedy mohla vypadat například takto:

Paní
Jana Nováková
Brněnská 22
149 00  PRAHA

Při posílání zásilek do zahraničí se ještě uvádí název státu, případně zkratka dané země. Ta se uvádí na úplně poslední řádek, tedy pod poštovní směrovací číslo. Adresa by tedy mohla vypadat například takto:

Pan
Pavel Novák
1. mája 16
010 01  ŽILINA
SK

Pokud je úprava poštovního směrovacího čísla v dané zemi jiná, píšeme adresu v jazyce dané země a podle úpravy dané země. Pole pro poštovní směrovací číslo, které bychom jinak vyplnili v rámci ČR, necháme prázdné, nic do něho nevpisujeme. Adresa by tedy mohla vypadat například takto:

Mr. John Brown
125/52 Garden street
London, SW11 1D
United Kingdom

Další příklady zahraničních adres, které uvádí Česká pošta:

Herrn
Ulrich Muster
Dorfbachweg 4
CH-3324 HINDELBANK
SCHWEIZ
Mme Anna Kowalska
Ul. Bosmanska 1
81 – 116 GDYNIA
REP. DE POLOGNE
Mr. S. Tan
200 Brodway Rd.
WEST BEACH SA 5024
AUSTRALIE

Několik zásad pro psaní adresy

Poštovní adresa musí být napsána čitelně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování. Pokud adresu píšeme rukou, doporučujeme psát hůlkovým písmem. Poslední řádek, tedy PSČ a název obce nepodtrháváme. Adresa nesmí být napsána červenou barvou. Pro psaní zvolíme například propisku nebo jiným trvalým prostředkem, aby nedošlo ke smazání, pozměnění nebo ztrátě čitelnosti adresy.

Adresní údaje, poštovní známky a poznámky se podle České pošty umísťují takto:

  • v pravé dolní čtvrtině poštovní adresa adresáta,
  • v pravé horní čtvrtině poštovní známky,
  • v levé horní čtvrtině poštovní adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené poštovní služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.

Rozmístění náležitostí:

Historie PSČ

Historie poštovních směrovacích čísel začíná na Ukrajině v roce 1932. Systém byl ale zrušen v roce 1939. Během druhé světové války zavedlo PSČ Německo. Na poštách ubývalo pracovníků se znalostí zeměpisu a rozšiřovalo se území, na které bylo potřeba doručovat zásilky německým vojákům. Mezi další státy, které zavedly systém poštovních směrovacích čísel, se řadí Argentina (1958), Anglie (1959), USA (1963), Švýcarsko (1964). Již při zavádění PSČ se uvažovalo o strojním třídění zásilek.

Československá pošta byla vytvořena k 1. lednu 1925. O zavedení poštovních směrovacích čísel v Československu se rozhodlo v roce 1971 a zavedena byla PSČ k 1. lednu 1973. Prakticky v nezměněné podobě se tento systém používá dodnes. Státní podnik Česká pošta vznikl současně s osamostatněním České republiky 1. ledna 1993, zároveň byla z původní Československé pošty vyčleněna Slovenská pošta a Česká správa telekomunikací.

PSČ v České republice

V rámci České republiky jsou PSČ jedinečná a neměnná. Správcem PSČ v České republice je Česká pošta. Pošty se mohou zřizovat a rušit, mohou se také měnit jejich územní obvody. Mezi dodací obvody pošt patří zpravidla území obce, může to být i několik obcí nebo souvislé části obce. Některé osamocené budovy nebo samoty bývají přičleněny pro lepší přístupnost k dodacímu obvodu jiné pošty. Některé významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, to odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodací poště.